คุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติของฉนวน

- 2021-05-21-

มันยังคงมีฉนวนที่ดีเยี่ยมและคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เสถียรในอุณหภูมิสูง ความดันสูง ความเร็วสูง ความชื้นสูงและสภาพแวดล้อมอื่นๆ โดยทั่วไป ความต้านทานของปริมาตรสามารถสูงถึง 1,015-1016 เมกะโอห์ม ซึ่งสามารถรักษาค่าคงที่ไดอิเล็กตริกเล็กน้อยและการสูญเสียไดอิเล็กตริกในช่วงอุณหภูมิและความถี่ที่หลากหลาย PAEK เป็นวัสดุฉนวนสำหรับสายไฟ และเหมาะสำหรับการผลิตลวดเคลือบทนความร้อน ลวดนี้มีความทนทานต่อตัวทำละลายและความต้านทานการแตกของความเครียดได้ดีกว่าสายฉนวนเทฟลอนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน